İlanlar haqqında

08/05/2024

Azərbaycanda yayılmış 28 növ ilan var. Bunlardan 6 növ zəhərli, 22 növ zəhərsiz olmaqla ümumilikdə heçbir növ təbii ocaqlarda infeksiya mənbəyi rolunu oynamır və heç bir epidemioloji təhlükəsi yoxdur. Qeyd edilən 6 növ zəhərli ilan növlərindən 4-ü nadir növdür, 1-i az saylı növdür və yalnız 1 növ Levant gürzəsi (Macrovipera lebetina) isti quru iqlimli, düzənlik, dağətəyi və dağüstü yarımsəhralarda və bozqırlarda o cümlədən Abşeron yarımadasında yayılıb. Bu yarımnövün adı elmi ədəbiyyatda azərbaycanca “Zaqafqaziya gürzəsi və ya irigürzəsi” kimi də işlədilir. 1 növ kor ilanlar fəsiləsindən olan Qurdabənzər korilan, Anakonda və Piton ilanları fəsiləsindən olan 1 növdə Qərb yatağanı, Suilankimilər fəsiləsindən 3 növdə suilanları və Təlxələrdən isə 17 növdə ilan yayılıb.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Səbət
Start typing to see posts you are looking for.
Ana Səhifə
Məhsullar
0 items Səbət